Van harte welkom op de website van de RK Regio Wervershoof.

De RK Regio Wervershoof deelt met vreugde onderstaand bericht van (nu nog) diaken Juan Andrés Correa:

Beste Parochianen,

Nog een paar weken en dan komt mijn priesterwijding! Een spannende periode vol met verwachtingen, onzekerheid, vreugde en verdriet, alles door elkaar gemengd.

Het is voor mij een lang traject geweest, met van alles en nog wat. Ik kijk terug naar deze 11 jaar hier in Nederland en ik zie zovele mooie ervaringen die mij hebben doen groeien. Ik kwam hier als een jongen van 19 jaar en opeens ben ik een man van 30 geworden. Zo snel gegaan! Ik herinner mij nog de eerste keer dat ik een gebedsboek opengeslagen heb voor het avondgebed in het seminarie, op mijn eerste dag. Wat voor een gekke taal is dit! Hoe zal ik dit kunnen leren! Doodsbang werd ik toen. Ik had namelijk alles achtergelaten om onze lieve Heer te volgen. Familie, vrienden, studies, een carrière, mijn projecten, ezv. Dank zij God en heel veel spanning is het mij min of meer gelukt  om Nederlands te leren.

Daarna kwamen 6 jaren van studie van de Filosofie en Theologie. Allebei moeilijke vakken en nog in Nederlands ook! God was ook daarbij om mij te helpen. Dat zijn ook mooie jaren geweest waarin ik de Kerk vanuit een andere perspectief heb leren kennen. Het seminarie was ook een avontuur. De ritmen, de discipline, het gebed en de huishoudelijke taken hielpen mij om rijp en verantwoordelijk te worden.

Ik zal ook nooit vergeten de jaren waarin ik in de missie in Zuid-Afrika heb gezeten. De ontmoeting met de armen – de laagsten, mensen door iedereen verlaten – heeft mij laten zien de vreugde en de blijdschap van het geloof, dat geen verschil kent tussen mensen van allerlei achtergronden.

Deze maanden in de parochies zijn een laatste bevestiging van onze lieve Heer geweest om mij met vreugde en vertrouwen totaal aan deze roeping toe te wijden.

Ook al hebben wij met elkaar samen vurig gebeden dat mijn gasten uit Chili, mijn familie en vrienden hier zouden mogen komen, het is helaas niet gelukt. Op dit moment ligt er een toegangsverbod vanuit Chili. Het is zeker moeilijk dit te aanvaarden. 11 jaar lang heb ik op dit moment gewacht en op het laatste ogenblik is alles zo anders geworden. Ik dank iedereen van jullie voor jullie gebeden voor mij in deze tijd. Ze hebben mij gesteund in deze moeilijke periode. Dankzij God wordt de Priesterwijding via YouTube uitgezonden en we hebben een uitzending met vertaling naar het spaans met goede kwaliteit geregeld. Ook onze bisschop Mgr. Hendriks zal tijdens de viering een paar woorden in het Spaans richten aan allen die vanuit Chili de viering livestream volgen.

Ik zie natuurlijk uit naar de eerste vieringen in de verschillende parochies. Leuk en toch spannend!! De Zenuwen zullen zeker een hoofdrol spelen maar dat is niet erg als wij maar met vreugde en dankbaarheid bij elkaar komen om samen de liefde van God te vieren.

Bid voor mij in deze tijd!!

Juan Andrés Correa

 

RK Regio Wervershoof bestaat uit de volgende parochies:
* Parochie Heilige Martinus te Medemblik
* Parochie Maria Middelares van alle Genaden te Andijk
* Parochie Heilige Gerardus Majella te Onderdijk
* Parochie Heilige Jozef te Zwaagdijk-Oost
* Parochie Sint Werenfridus te Wervershoof.

Onze vijf parochies vormen sinds 1 januari 2015 het Samenwerkingsverband parochies regio Wervershoof (in het kort RK Regio Wervershoof). We streven  binnen dit samenwerkingsverband naar een pastorale en bestuurlijke samenwerking. 

De vijf parochies, elk met een eigen plaats van samenkomen en vieringen, bundelen kracht en inzicht om de lokale gemeenschappen vitaal te houden.