SAMEN VERDER

 

Beste Parochianen,

Zalig Pasen aan jullie allemaal vanuit Langedijk!! Onze Heer Jezus Christus is waarlijk verrezen en heeft elke vorm van dood gebroken en overwonnen!! Niet eens het Coronavirus durft Hem aan!! Hij is Verrezen en Hij kreeg de heerschappij over alle krachten van de wereld. Dit betekent ook dat de dagen van het Coronavirus zijn geteld en na deze beproeving zullen wij sterker dan ooit uit onze graven verrijzen.

Ik hoop dat velen van jullie de vieringen van het Bisdom of van andere Kerken via live-stream hebben kunnen volgen. Ik was bijzonder aangesproken door de woorden van Mgr. Hendriks tijdens de chrismamis: “Één ding zouden wij allemaal uit de Coronacrisis mogen leren, voor zover wij ons dat nog niet realiseren, alles kan anders lopen dan wij zouden denken, wij hebben ons leven niet in de hand, en het kan bedreigend overkomen, maar wat zou het mooi zijn als veel mensen het zou brengen tot overgave, vertrouwen, tot geloof in de kracht van de Heilige Geest. De rijke, individueel, ingestelde, zelf zijn lot in handen nemend, alles zelf bepalend mens, die is een sprookje, een wensdroom, bijgeloof, die bestaat niet echt.”

Dit is niet als kritiek bedoeld voor een bepaalde iemand, maar voor de hele samenleving, voor ons allemaal en ik als eerste. Wat is het moeilijk als de eigen plannen veranderen!! Wat zijn we als mensheid kwetsbaar en wat is onze toekomst onzeker!

Tegenover deze broose realiteit, liggen er voor de hand twee keuzes: de eerste, heel begrijpelijk, is rebeleren, in opstand komen, niet aanvaarden de huidige gang van zaken en God de Almachtig de schuld van dit alles geven. Dit is de eerste impuls van velen van ons, het is normaal. De tweede is in een moment van stilte, van reflexie, van gebed deze realiteit in handen nemen, het aanvaarden zoals het is en zoals Mgr. Hendriks zei, zich in de handen van God de Vader over te geven, als een kind die de hand van z´n Vader vol vertrouwen vasthoud en weet dat hij veilig is, dat alles op een of andere manier goed komt. Wij blijven natuurlijk zonder te begrijpen, zonder te weten hoelang of hoe erg het zal zijn, maar wij verliezen het geloof, het vertrouwen niet, want Christus is Verrezen en heeft macht over alles. God heeft Zijn Zoon niet in de steek gelaten, niet aan de dodenrijk overgeleverd, maar Hij heeft Hem doen opstaan omdat Hij Zijn leven in de handen van Zijn Vader bevolen had. Jezus vertrouwde op Zijn Vader.

Laten wij ons niet aan de eerste impuls van wanhoop, angst, ongeduld en opstand overgeven. Bidden wij tot God dat Hij ons in deze periode het geloof schenkt, dat Hij in ons leven en voor onze behoeften mag voorzien. Laten wij vertrouwen in de kracht van de Verrezen Jezus die Heer is en leven geeft, EEUWIG LEVEN!!

Christus overwint altijd omdat Hij ons allen tot het uiterste toe heeft bemind, tot de dood aan het kruis toe! De Heilige Paus Johannes Paulus II zei een keer in Chili, mijn land, schreeuwend: DE LIEFDE IS STERKER!! Wie zou ons van de liefde van God kunnen scheiden?!

Deze periode is zeer waardevol voor ons geloof. God helpt ons om te beseffen hoe mooi, hoe waardevol, hoe belangrijk ons geloof is. Bidden wij zoals de apostelen: Heer, geef ons meer geloof!

Ik wens jullie allen en Zalig Pasen toe en dat de Vreugde van de Verrezen Heer jullie harten mag vervullen.

In Christus verbonden,

Juan Andrés

Diaken

 

 

 

Van harte welkom op onze gemeenschappelijke website van de vijf parochies in de RK Regio Wervershoof.

Onze vijf parochies vormen sinds 1 januari 2015 een samenwerkingsverband voor niet bepaalde tijd en hebben de wil om de huidige samenwerking voort te zetten.

Het Samenwerkingsverband parochies regio Wervershoof streeft naar een pastorale en bestuurlijke samenwerking. De parochies hechten eraan een grote mate van zelfstandigheid te behouden.

De vijf parochies, elk met een eigen plaats van samenkomen en vieringen, bundelen kracht en inzicht om de lokale gemeenschappen vitaal te houden. Dit vraagt van de parochies openheid naar elkaar en de wil om samen te werken.

Het Samenwerkingsverband parochies regio Wervershoof bestaat uit de volgende parochies:

Parochie Heilige Martinus te Medemblik
Parochie Maria Middelares van alle Genaden te Andijk
Parochie Heilige Gerardus Majella te Onderdijk
Parochie Heilige Jozef te Zwaagdijk-Oost
Parochie Sint Werenfridus te Wervershoof.