Caritas

Caritas

Onderlinge samenwerking met de PCI’s van de vijf parochies in de RK Regio Wervershoof
heeft geresulteerd in de oprichting van

Caritas RK Regio Wervershoof

Doelstelling Caritas: “Het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid” (cf. canon 222 C.I.C)


Het bestuur van Caritas is als volgt samengesteld:

Voorzitter:
C.C.A. van Velzen
tel. nr 0228-584929
mail: moniek-carlo@ziggo.nl

Secretaris:
E.M.A. Schuitemaker-Ootes
tel. nr 0228-592182
mail: so3dc6@kpnmail.nl

Penningmeester:
M.A. Hoogendijk-Tops
tel. nr 0227-548441
mail: n.hoogendijk@kpnplanet.nl


De afzonderlijke PCI’s worden vertegenwoordigd door:

Parochie Wervershoof

mevr. A.C.M. Wildoer
0228-583731

Parochie Andijk

Lieneke Dekker
Dijkweg 32
1619 JC Andijk
0228-592677
mail: pci.andijk@gmail.com

Parochie Onderdijk

Ria Weel Steltenpool
Dirk Bijvoetweg 2
1693 HN Wervershoof
0228581942
mail: famweel@hotmail.com

Parochie Medemblik

Marijke Hoogendijk
mail: n.hoogendyk@kpnplanet.nl

Parochie Zwaagdijk-Oost
mail: piet@dekkerglascultures.nl