Caritas

 

Caritas

Onderlinge samenwerking met de PCI’s
van de vijf parochies in de RK Regio Wervershoof
heeft geresulteerd in de oprichting van

Caritas RK Regio Wervershoof

Doelstelling Caritas: “Het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid” (cf. canon 222 C.I.C)


Het bestuur van Caritas is als volgt samengesteld:

Voorzitter:
C.C.A. van Velzen
tel. nr 0228-584929
mail: moniek-carlo@ziggo.nl

Secretaris:
E.M.A. Schuitemaker-Ootes
tel. nr 0228-592182
mail: so3dc6@kpnmail.nl

Penningmeester:
M.A. Hoogendijk-Tops
tel. nr 0227-548441
mail: n.hoogendijk@kpnplanet.nl


De afzonderlijke PCI’s worden vertegenwoordigd door:

Parochie Wervershoof

mevr. A.C.M. Wildoer
0228-583731

Parochie Andijk

Lieneke Dekker
Dijkweg 232
1619 JC Andijk
0228-592677
mail: pci.andijk@gmail.com

Parochie Onderdijk

Ria Weel Steltenpool
Dirk Bijvoetweg 2
1693 HN Wervershoof
0228581942
mail: famweel@hotmail.com

Parochie Medemblik

Marijke Hoogendijk
mail: n.hoogendyk@kpnplanet.nl

Parochie Zwaagdijk-Oost
mail: piet@dekkerglascultures.nl


“Overal zijn kansen voor caritas”

gepubliceerd: maandag, 8 april 2019
foto: Ramon Mangold

“Overal zijn kansen voor caritas”

“Caritas is niet de zoveelste vorm van sociale onder­steuning. Wat we doen is meer dan dat en gaat verder.” Op zaterdag 6 april was kardinaal Turkson uit Rome te gast op de landelijke inspiratiedag ‘Caritas beweegt’, in Nieuwkuijk.

Kardinaal Turkson was hoofd­cele­brant in de Eucha­ris­tie­viering, hij verzorgde de homilie en hij hield de eerste inleiding. Daarin benadrukte hij dat caritas hoort bij het wezen van de Kerk. “De Bijbel zegt: er mag geen armoede zijn onder jullie. Dat is niet alleen spiritueel, maar ook materieel. Niemand moet het hoeven te stellen zonder die basale zaken die nodig zijn om te leven.”

Kardinaal Turkson is prefect van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ont­wik­ke­ling. Overal zijn kansen voor caritas, vertelt hij. Van de lokale caritas vraagt dat creativiteit. Kardinaal Turkson: “Ziekenhuizen bouwen is in Afrika bij­voor­beeld nog steeds nodig. In Europa niet, omdat de overheid daarvoor zorgt. Dus in de verschillende situaties moet de lokale caritas creatief zijn. Wat hoef je niet te doen en wat kun je oppakken? En welke samen­wer­kingen kun je aangaan?”

De kardinaal benadrukte dat de caritas daarbij haar eigen specifieke inbreng heeft: “Het is de liefde van Christus die ons inspireert. Daarvoor is vorming nodig, moeten we onze competenties ontwikkelen. Maar ook is nodig dat we ons hart vormen naar het hart van Jezus.”

Hilde Kieboom

In de tweede inleiding sprak Hilde Kieboom van Sant’ Egidio Antwerpen over het gevaar van onvoldoende netwerk. “Bij­voor­beeld mensen met psychische problemen komen, als zij geen netwerk hebben, in grotere problemen, omdat ze op niemand terug kunnen vallen. Het individualisme in onze samenleving heeft de eenzaamheid van de zwakke mensen vergroot. En denk aan de uitzichtloze eenzaamheid van ouderen. Terwijl de ouderen een kans zijn voor onze samenleving, omdat ze tijd hebben en mensen nabij kunnen zijn. Het is verspilde kracht als mensen niet meer worden uitgenodigd om mee te doen. Daar heeft de Kerk in het bijzonder een specifieke taak. De Kerk is zonder grenzen en een wereldwijde familie en kan mensen bij elkaar brengen.”

Hilde Kieboom ging ook in op de uitdaging om jongere generaties bij de caritas te betrekken. Postmoderne mensen gaan niet snel een lang, soms levenslang, engagement aan. Vrijwilligers die dat wel doen, kunnen kritisch zijn op mensen die ad hoc of voor korte tijd meehelpen. “Maar trouw moet je ook opbouwen,” benadrukt ze. Verwijzend naar de kerstmaaltijd die Sant’Egidio jaarlijks organiseert: “Voor veel mensen die daarbij een keer meehelpen is het een eerste stap naar meer. En is het ook een eerste stap om het evangelie te begrijpen.”

Zuster Sara Böhmer

De derde en laatste inleiding werd verzorgd door zuster Sara Böhmer, generaal overste van de dominicanessen van Bethanië en vicevoorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Zij sprak over de onvoorwaardelijke liefde van God voor de mens en wat die betekent voor de inzet voor de naaste. “Het gaat er om dat we een mens de van God gekregen waardigheid teruggeven. Paus Franciscus doet het ons voor als hij douches voor daklozen laat installeren bij het Sint Pietersplein. De daklozen blijven ook na een douche dakloos. Zoals een gevangene in de gevangenis blijft. En toch wordt alles anders.”

De zuster vertelde over de impact die gebaren van liefde hebben. En ze beschreef een indruk­wek­kend bezoek aan een Amerikaanse gevangenis, waar mensen in eenzame opsluiting zaten: “Daar zag ik hoe een gevangene de communie ontving. De hostie werd op een wit papiertje gelegd en zo onder de celdeur door naar binnen geschoven. God maakt zich zó klein, dat Hij onder de deur van een cel past om bij de mens te komen.”

Organisatie

De landelijke inspiratiedag ‘Caritas beweegt’ werd georga­ni­seerd door de Nederlandse bisdommen en werd financieel mede mogelijk gemaakt door Kansfonds. Er waren 170 deelnemers. Mgr. De Korte heette de gasten en deelnemers welkom in Nieuwkuijk. Samen met Mgr. Van den Hende, Mgr. Liesen, Mgr. De Jong en Mgr. Hoogenboom concelebreerde hij in de eucha­ris­tie­viering, waarin kardinaal Turkson hoofd­cele­brant was. In de middag werden verschillende workshops gegeven.

(tekst: katho­liek­le­ven.nl | fotoserie: Ramond Mangold voor Katho­liek­le­ven.nl)