Kerk en Samenleving-Oecumene

Mevr. Ria Duin-Groen is de coördinator voor Kerk en Samenleving-Oecumene in het regiobestuur.

Als vertegenwoordiger van Kerk en Samenleving vanuit Zwaagdijk-Oost zit ik als afgevaardigde in het Regiobestuur.

Mijn naam is Ria Duin-Groen en ik woon sinds mijn huwelijk al vele jaren in Zwaagdijk-Oost.

Als Regiobestuur werken we samen onder de bezielende leiding van Pastor Suidgeest, om een goede invulling te geven in de samenwerking tussen onze  vijf parochies.
Mijn taakveld omvat Kerk en Samenleving.
Daar zet ik mij in om de acties die te maken hebben met onze parochies en onze samenleving te coördineren en uit te dragen.
Mijn ervaring in Zwaagdijk-Oost heb ik onder andere door de begeleiding van Vastenactie en de deurcollectes in onze Parochie.
Wij wisselen van gedachten over de gang van zaken in de parochie en dragen dit uit aan de regio.

Zo kijken we samen naar de toekomst.