Nieuw liturgisch rooster regio

Eucharistievieringen

Beste Parochianen,

Een half jaar terug heeft het pastoresteam de aanvangstijden van de vieringen gewijzigd. Daarvoor waren verschillende redenen:

  • Het minder beschikbaar zijn van parochiële voorgangers
  • Het laten vervallen van de reguliere zaterdagavondviering
  • Pastores zijn met een grotere frequentie aanwezig op de diverse locaties om voor te gaan in de vieringen.
  • De verwachting dat, gezien de leeftijd van enkele pastores, het pastoresteam steeds minder inzetbaar zal zijn.

Naast deze redenen, speelt er het project “Toekomst Regio Wervershoof”. Door het anders beleven en uiten van het geloof, en het afnemen van het aantal kerkbezoekers worden we gedwongen om na te denken over de toekomst. Bijvoorbeeld over de slechte financiële positie van de verschillende parochies. We ontkomen er dan ook niet meer aan om, ook in onze regio, op niet al te lange termijn kerken te moeten sluiten. Het project Toekomst Regio Wervershoof is er op gericht om te verzekeren dat we binnen de regio op langere termijn sowieso nog een plek kunnen hebben waar we het geloof kunnen belijden. Bundeling van de financiële middelen en samenwerking van alle parochianen van de verschillende parochies is daarbij het fundament. Dat betekent voor u als parochiaan dat u steeds meer afscheid zal moeten nemen van het idee van de “eigen” parochie, en dat u steeds meer parochiaan van de Regio zult worden.

Om hieraan alvast op vooruit te lopen, is er binnen de regio op reguliere zondagen nog maar 1 eucharistieviering. Die wordt gerouleerd over de kerken binnen de regio. Kijk hiervoor op de websites van de desbetreffende parochie. We hopen van ganser harte dat parochianen hierdoor al beginnen te wennen aan het idee van 1 centrale kerk.

 

Hartelijke groet, Pastoresteam Regio Wervershoof

Oktober 2022