Nieuws vanuit het Samenwerkingsverband

Wisseling

Vanuit het regiobestuur willen we u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen in onze regio.

Vanaf 1 oktober is kapelaan Piets aangesteld in een andere regio.

Per 1 september zal Juan Andres Correa del Rio, die nu nog in opleiding is voor diaken,
binnen onze regio werkzaam zijn.
Hij wordt begin november tot diaken gewijd en volgend jaar rond Pinksteren tot priester.
Juan Andres is afkomstig uit Chili en is rond de dertig jaar.
Hij spreekt onze taal goed.
Voor de eucharistievieringen en uitvaarten krijgen wij
ondersteuning van pastoor Gerard Koning.
Administrator blijft pastoor Marcelo Salao Rocha, waar wij erg blij mee zijn.
De verdere invulling van taken zal in overleg met de betreffende diaken,
de pastores en de parochieraden gaan.

We hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking!

Juan Andres Correa del Rio
vertelt dat hij 29 jaar is, uit Chili, Santiago, komt en nu 10 jaar bezig is
met zijn priesterstudie. Hij heeft hiervoor stages gelopen in Duitsland en Zuid-Afrika. Juan is de
vierde uit een gezin van vijf kinderen, zijn ouders leven nog.
Juan Andres zal eerst in Langedijk gaan wonen, samen met een andere priester of priesterstudent.
Door het afronden van zijn studie krijgen wij als regio met drie fases te maken;
priesterstudent-diaken-priester na de priesterwijding.