Onderhoud Gebouwen

Dhr. Ietsen Bakker is vanuit het regiobestuur verantwoordelijk voor taakveld onderhoud gebouwen.

Na 8 jaar in de parochieraad en alweer diverse jaren in de restauratiecommissie van de parochie Medemblik wil ik mijn kennis en ervaring inzetten voor de Personele Unie (PU).

Het is mijn taak zoveel als mogelijk de gebouwen van de verschillende parochies in stand te houden Dit in samenspraak en goed overleg met de verschillende vertegenwoordigers  van taakveld onderhoud gebouwen uit de verschillende parochies.

Gezamenlijk elkaars kennis en ervaring uit te wisselen om zo de diverse gebouwen zo veel als mogelijk in stand te houden.