Financiën

Dhr. Nico van der Gulik is als penningmeester van de Personele Unie verantwoordelijk voor de financiële zaken, samen met de penningmeesters van de aangesloten parochies.

Als penningmeester van de personele unie (PU) is het mijn taak de financiële zaken van de parochies van de regio Wervershoof te behartigen, en als bestuurslid van de PU mee te denken en mee te beslissen over allerlei niet-financiële onderwerpen.

Na een periode van 8 jaren als penningmeester van de parochie Wervershoof ben ik gevraagd deze taak binnen de regio van vijf parochies op me te nemen. Hierbij behouden alle vijf aangesloten parochies voorlopig hun financiële zelfstandigheid, waarbij de dagelijkse financiële taken worden uitgevoerd door de eigen penningmeesters van de parochies.

Onder mijn verantwoordelijkheid is er regelmatig overleg met de betreffende penningmeesters over financiële parochiële zaken op lokaal en regionaal niveau.
Dit overleg vindt steeds plaats in een prettige, open en eerlijke sfeer, waar ik de lokale penningmeesters erg dankbaar voor ben.
Voor het Bisdom ben ik het aanspreekpunt voor onderwerpen die tot mijn taakveld behoren.

Mocht u vragen hebben op financieel gebied die de parochies aangaan, aarzelt u dan niet contact met mij op te nemen via het mailadres van de PU: regiowervershoof@ziggo.nl of via mijn telefoonnummer 0228-583649.
Waar mogelijk zal ik u proberen te helpen, of anders doorverwijzen naar de lokale penningmeester.

Vriendelijk dank, Nico van der Gulik