Verslag Diaconie

Verslag bijeenkomst Diaconie

Aanwezig:
Andijk:  Martin Linnane
Medemblik:  Jolanda Manshanden en Gerard v. Onzenoort
Onderdijk: Margriet Laan
Wervershoof: Gerda v.d. Gracht en Karin v.d. Gulik
Zwaagdijk: Ria Duin en Tiny Immen

Ria opent de bijeenkomst en vertelt dat zij het taakveld Diaconie in het regiobestuur beheert en daar verslag over moet doen van dit taakveld.
Daarom heeft ze de aanwezigen uitgenodigd.
Doel van de avond:  elkaar leren kennen en horen wat er in de verschillende parochies van de PU gebeurt op het gebied van Diaconie.
En ook om van elkaar ideeën op te doen. In het verleden gebeurde dat bij het Dekenaat Hoorn maar dat is niet meer.
De aanwezigen stellen zich voor en vertellen over hun werkzaamheden. Daarna spreken we over:

De structuur van de PU
We bekijken de structuur van de PU en het onderdeel Diaconie in de verschillende parochies.
De vragen die hierbij opkomen neemt Ria mee naar de volgende regiovergadering:
– Gemist wordt: 40 MM, Amnesty, project Kees Weel en naaimachineproject (M).
– KBO en Zonnebloem: in hoeverre vallen die rechtstreeks onder de parochieraad?
– PCI:  (M): huisjesproject.
– Stichting West-Friese Kerken.
– Kan de Allerzielenviering, die steeds meer belangstelling krijgt, ook gezien worden als Nabestaandenbijeenkomst?

PCI
We spraken ook over de PCI.
– De verschillen binnen de parochies.
– In Wervershoof wordt 4 x per jaar gecollecteerd voor de PCI.
– In Zwaagdijk is een z.g. ‘stille PCI’.
– Het blijkt lastig, om de doelgroep te kennen.

Collecte rooster van het bisdom
We bespreken samen dit rooster.
Ook wordt duidelijk dat deze extra collectes in de ene parochie door de weekendcollectantes en in de ander parochie door de MOV worden gedaan.

Vastenactie
Wat wordt er in de verschillende parochies gedaan.

Andijk:
– Met scholieren: heitje voor een karweitje,  de opbrengst is voor een bepaald doel, waarover iemand in elke klas komt vertellen.
– Sponsorloop met flesjes water.
– Collecte bij de kerkdeur.

Medemblik:
– Vastenactie op de Maria en Jozefschool: doosjes. 

Onderdijk:
– Tafel met flessen water, getekende druppels, tekst van vastenactie, jerrycans.
Zo te werken aan bewustwording dat water lang niet overal vanzelfsprekend is.
– Geen huis aan huisverspreiding van de vastenzakjes, maar in iedere viering worden die op de punt van de bank gelegd. Men kan ze vullen en achterin de kerk in de kist doen.

Wervershoof:
– Geen project met school.
– Verkoop van cakejes, jam, koekjes: waarbij het gaat om bewustwording te bewerkstelligen

 Zwaagdijk:
– I.v.m. waterproject: jerrycans, Met de mov groep wordt verder nog gebrainstormd.
– De vastenzakjes kunnen achterin de kerk worden gedeponeerd (worden niet meer opgehaald).
– In de Schakel iedere week aandacht voor de vastenactie.

Tenslotte: we zijn het er samen over eens, dat het hierbij vooral gaat om de bewustwording.
Bewustwording dat niet voor iedereen op de aarde alles vanzelfsprekend is, zoals dit jaar bewustwording over water.

N.B.  Er was nog een goed verhaal over 25 planten, die vanuit de kerk konden worden meegenomen voor een bepaalde zieke. Maar ik heb hier niet bij staan, welke parochie dat doet. (Tiny)

Tenslotte kwam nog een vraag of de aanwezigen zorg moeten dragen voor alle werkgroepen die genoemd werden onder diaconie op het structuurplan. Maar dat is zeker niet de bedoeling.

Vanavond ging het voornamelijk om deze groepen, wellicht kunnen we een volgende keer eens mensen van bezoekgroepen, wijkcontactpersonen enz. bij elkaar roepen en met hen te overleggen.
Want diaconie (dienstbaar zijn aan allen, vooral aan de mensen aan de rand van de samenleving)  is eigenlijk het voornaamste taakveld in de kerk. Dan volg je Christus echt.
Of zoals die Franse bisschop schreef: ‘Als de Kerk niet dient, dient ze tot niets”.

Reflectie:
Hoewel ik hoorde, dat er binnenkort MOV-bijeenkomst is, was dit m.i. toch een zinvolle avond, dat bleek vooral in ons gesprek over de vastenactie.
Wellicht kan dit in de toekomst ook voor bijv. diaconaal weekend en/of adventsactie?
Zo kunnen we van elkaar ook leren hoe e.e.a. op te pakken.

Vriendelijke groet,

Tiny