Nieuwsbrieven 2021

Hieronder vindt u de nieuwsbrieven van 2021:
Januari
April

Nieuwsbrief april 2021:

Beste mede-parochianen,

Het is al weer april. Wie had vorig jaar gedacht dat we nu nog steeds te maken zouden hebben met het corona virus? Velen van ons hebben gedacht dat het met een paar maanden en een beetje mooi weer wel zou overwaaien. Maar helaas, niets is minder waar. Op vele gebieden worden we nog steeds dagelijks geconfronteerd met de beperkingen en gevolgen van corona.

Dat is ook de rede voor ons als Regiobestuur om een nieuwsbrief op te stellen. We merken dat er behoefte is om vanuit het bestuur regelmatig op de hoogte te worden gehouden over actualiteiten en wat er nog meer gaande is. We zitten als bestuur niet stil, en hopen u op deze manier te kunnen betrekken en informeren.

Waar zijn we als bestuur nu mee bezig?

Dat kan worden samengevat in 3 punten:
1. Bouwen aan een sterk bestuur
2. Toekomstbestendig maken van de regio/ parochie
3. Voortgang van de dagelijkse gang van zaken

In deze nieuwsbrief gaan we in op het eerste punt. De overige punten komen in volgende nieuwsbrieven aan bod.

  1. Bouwen aan een sterk bestuur!

In 2015 zijn de parochies Wervershoof, Medemblik, Onderdijk, Zwaagdijk-Oost en Andijk op papier samengevoegd in een personele unie tot RK regio Wervershoof, met aan het hoofd een regiobestuur.  Het eigene aan een personele unie is dat het regiobestuur het parochiebestuur is van elk van de vijf aangesloten parochies. Iedere afzonderlijke parochie heeft nog wel een parochieraad, wat in de juridische zin een locatieraad wordt genoemd. Een locatieraad (parochieraad) is als het ware een adviesraad voor het parochiebestuur (regiobestuur). Verder coördineert de locatieraad het lokale pastoraat in goede samenwerking met de pastores.

Volgens de statuten bestaat het parochiebestuur (regiobestuur) uit afgevaardigde leden van de locatieraden (parochieraden). Op die manier heeft iedere afzonderlijke parochie een stem in het parochiebestuur.

Er is destijds dus veel veranderd. Misschien wel meer dan iedereen dacht…..Maar in de praktijk zijn we allemaal op de oude voet door gegaan en probeerden we zo veel mogelijk alles bij het oude te laten. Daardoor is bij veel mensen het idee ontstaan dat de invoering van de personele unie eigenlijk niet zo veel verandering teweeg bracht. Het regiobestuur wordt nu echter van verschillende kanten met zijn neus op de feiten gedrukt. Het regiobestuur komt er niet meer onder uit om meer zijn verantwoordelijkheden als parochiebestuur voor de vijf parochies op te pakken en vorm te geven, zoals dat bij de invoering van een personele unie hoort. Ook voor het regiobestuur, wat nu dus parochiebestuur is, is dit uitdagend. We moeten nu meer nadenken over zaken als:

Welke verantwoordelijkheden liggen er bij de locatieraden en welke bij het parochiebestuur?
Hoe geven we de samenwerking met de locatieraden vorm?
Hoe wordt de samenstelling van het parochiebestuur?
Wat zijn de taakgebieden van het parochiebestuur?
Wie is waarvoor verantwoordelijk? etc…

Het komt er op neer dat wij ons als parochiebestuur opnieuw aan het vormen zijn, met de personele unie als uitgangspunt. We zijn daar nu volop mee bezig en hopen ergens eind mei/ begin juni het “nieuwe parochiebestuur” te kunnen presenteren.

Daarna zullen we verder werken aan de taakverdeling tussen locatieraad en parochiebestuur, werkvormen, communicatievormen, etc. Uiteraard zullen we daarbij nauw samenwerken met de locatieraden.

Mocht u naar aanleiding van de eerste nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die sturen naar ons email adres: regiowervershoof@ziggo.nl. Wij zullen ons best doen om u zo snel mogelijk antwoord te geven. We zien uw reacties graag tegemoet.

Groeten, parochiebestuur RK regio Wervershoof

Copyright

 

Januari 2021:

REGIOBESTUUR WENST IEDEREEN EEN GEWELDIG 2021!

Een nieuw jaar, nieuwe kansen….

Ook dit jaar zullen we nog te maken hebben met het corona virus. Er is echter licht aan het einde van de tunnel. De eerste vaccinaties zijn inmiddels toegediend. We gaan er dan ook van uit dat er dit jaar meer mogelijk zal zijn dan vorig jaar….

Dat moet ook wel want het regiobestuur heeft grote ambities voor 2021.

We zijn als regiobestuur nog steeds op zoek naar onze (formele) positie en status. Daarbij wordt het steeds belangrijker dat de parochies verregaand gaan samenwerken. Als regiobestuur gaan we daarom kijken naar wat onze functie zou moeten zijn, en waar we als regiobestuur ondersteuning kunnen bieden aan de parochies.

Daarbij is het van groot belang dat we als regio gaan werken aan een toekomstvisie. Onze ambitie is om deze samen met de parochies vorm te gegeven in 2021. In deze toekomstvisie zal duidelijk moeten worden hoe wij zelf (als regio en parochies) de toekomst zien. Dat zal dan gaan over het hele spectrum, en dus ook over een pastoraal programma voor de regio en een daarbij passend gebouwenplan. Onze ambitie is om in 2021 deze visie klaar te hebben.

Hierbij worden we gedwongen om de realiteit van nu onder ogen te zien. Belangrijkste drijfveer hierbij is, dat we nu als regio en parochies nog invloed hebben op onze eigen toekomst. Laten we dit moment voorbij gaan, dan is de kans groot dat er besluiten voor ons worden genomen waar we geen enkele invloed meer op hebben gehad.

Het regiobestuur zal zich de komende tijd dan ook voornamelijk gaan richten op het stimuleren en faciliteren van de samenwerking tussen de parochies en de trekkersrol vervullen m.b.t. het opstellen van de gezamenlijke toekomstvisie.

We houden u op de hoogte.

Groeten, Het regiobestuur.