Nieuwsbrieven 2021

Januari 2021:

REGIOBESTUUR WENST IEDEREEN EEN GEWELDIG 2021!

Een nieuw jaar, nieuwe kansen….

Ook dit jaar zullen we nog te maken hebben met het corona virus. Er is echter licht aan het einde van de tunnel. De eerste vaccinaties zijn inmiddels toegediend. We gaan er dan ook van uit dat er dit jaar meer mogelijk zal zijn dan vorig jaar….

Dat moet ook wel want het regiobestuur heeft grote ambities voor 2021.

We zijn als regiobestuur nog steeds op zoek naar onze (formele) positie en status. Daarbij wordt het steeds belangrijker dat de parochies verregaand gaan samenwerken. Als regiobestuur gaan we daarom kijken naar wat onze functie zou moeten zijn, en waar we als regiobestuur ondersteuning kunnen bieden aan de parochies.

Daarbij is het van groot belang dat we als regio gaan werken aan een toekomstvisie. Onze ambitie is om deze samen met de parochies vorm te gegeven in 2021. In deze toekomstvisie zal duidelijk moeten worden hoe wij zelf (als regio en parochies) de toekomst zien. Dat zal dan gaan over het hele spectrum, en dus ook over een pastoraal programma voor de regio en een daarbij passend gebouwenplan. Onze ambitie is om in 2021 deze visie klaar te hebben.

Hierbij worden we gedwongen om de realiteit van nu onder ogen te zien. Belangrijkste drijfveer hierbij is, dat we nu als regio en parochies nog invloed hebben op onze eigen toekomst. Laten we dit moment voorbij gaan, dan is de kans groot dat er besluiten voor ons worden genomen waar we geen enkele invloed meer op hebben gehad.

Het regiobestuur zal zich de komende tijd dan ook voornamelijk gaan richten op het stimuleren en faciliteren van de samenwerking tussen de parochies en de trekkersrol vervullen m.b.t. het opstellen van de gezamenlijke toekomstvisie.

We houden u op de hoogte.

Groeten, Het regiobestuur.