Secretariaat

Taakveld regiosecretariaat

Het secretariaat van de regio Wervershoof mag ik, Baukje Kuin-Hogendorp, onder mijn zorg rekenen.
Al heel wat jaren ben ik secretaresse van de parochie Andijk.
Vanuit het parochiebestuur zat ik ook jarenlang bij het regio-overleg.
Uit dit regio-overleg is na jaren van goede samenwerking en overleg de regio Wervershoof ontstaan.
Per 1 januari 2015 is er nu een regiobestuur en sinds die tijd heb ik een dubbele taak.
Gelukkig hebben we een fijne groep bestuurders met pastoor Suidgeest als voorzitter.
Er gaat in goede sfeer heel wat over tafel tijdens de regiobestuursvergaderingen. Het is het weten van de ervaringen van de andere parochies, heel leerzaam vaak. Ook het samen overleggen, plannen voor de toekomst, wat kan beter, welke zaken gaan juist heel goed. Uitnodigingen voor de vergaderingen, agenda opstellen, notulen uitwerken en versturen, het gewone werk hoort er bij. Ook de contacten met de parochieraden van de vijf regioparochies is een onderdeel van dit werk.
Met veel voldoening merk ik dat we nu, na jaren van veel overleg te hebben over de oprichting van de regio Wervershoof, we nu echt opbouwend bezig kunnen zijn.
Zo is er een avond gehouden met de taakvelden liturgie en gemeenschapsopbouw. Kennismaken, ervaringen uitwisselen, elkaar steunen en ideeën voor de eigen parochie opdoen. Ook voor de andere taakvelden volgt zo’n avond.

Dit was een kijkje in de keuken, mocht u meer willen weten: vragen mag altijd!

Hartelijke groet,

Baukje